Antika verktyg och mångsidiga material

Att tillverka hattar är ett anrikt hantverk och faktiskt bland de äldsta hantverksyrkena bland vad som än idag är en levande syssla. Det som gör hattillverkning unikt är det faktum att man till mycket än idag använder gamla tekniker och antika verktyg. Ofta slitna verktyg, men som tack vare sin gedigna kvalitet sällan sviker. Skulle dock ett verktyg gå sönder gäller det att ha turen på rätt sida – det kan nämligen i många fall vara mer eller mindre omöjligt att ersätta verktyg som gått i generationer. Ett stående tips till dig som äger verktyg för hattillverkning är att vårda dem på bästa möjliga sätt. Den här typen av verktyg kommer vara än mer värda i framtiden, även om hattmakaryrket ständigt omfattas av färre utövare.

Schellackstomme – A och O

För att hatten ska få den styvhet som krävs gäller det att den apreteras samt torkas på en särskild stomme. Inom hattillverkning används unikt framtagna stommar (eller modeller som de också kan benämnas) för just torkningsprocessen. Det är ett längre moment bestående av flera olika steg där först en slags bomull doppas i vattenlack bestående av uppkokad schellack, vatten, ammoniak och terpentin. När sedan väven blivit doppad är det dags att torka den i uppspänt läge på så kallade spännramar. Den torkade bomullsväven skärs sedan ut till de delar som ska hamna på hattstommen. En hattmakare, eller modist, använder sig av förberedda mallar (en typ av “mönster”) för att skära ut delarna.

Mäta, mäta och mäta

Att hatten har rätt mått är av ovärderlig vikt när det kommer till tillverkningen. En obekväm hatt har förmodligen inte fått de mått den skulle haft och just mätandet är ett av de mer komplicerade inslagen inom tillverkningsproceduren.

Ett måttband är en hattmakares bästa vän för att säkerställa hattens korrekta passform med anpassade mått. Måttbandsmåttet bör ha kompletterande bilder som beskriver hatten från olika vinklar och visar huvudets form. Slutligen ges ett underlag som i sin tur ger en god uppfattning om både huvudform samt storlek på hatten. Viktigt att tänka på är att skapelsen alltid bör få en liten marginal till det bestämda måttet. I normala fall brukar en halv centimeter läggas till för eventuella efterjusteringar.

Materialkunskap

Vid tillverkning av hattar gäller det att besitta en gedigen materialkunskap för att på bästa sätt kunna ge en hattskapelse rätt kombination av material. En hatt har ett primärt material som exempelvis filt eller halm. Därtill skapas dekorationer och utsmyckande inslag i ofta annat material. Crin är ett exempel på syntetiskt material som ofta används inom hattillverkning. Det har fördelen av att vara ett mångsidigt material som fungerar lika bra till rejäla utomhushattar som mer propra festhattar. Fjädrar och pärlor används också i stor omfattning på hattar, men även här gäller det att ha en bredare kunskap. Pärlor finns i mängder av varianter och stilar, vilket innebär att du bör veta på direkten vilken typ av pärla som passar bäst till en viss hatt. Ett bra materialkunnande gör hela tillverkningsprocessen smidigare eftersom varje dekoration lättare kan bestämmas utifrån övriga material som används.